Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Payrolldiensten

Een uitbestede payroll biedt verschillende voordelen en aanzienlijke besparingen van zowel tijd als geld. Het uitbetalen van salarissen kan met alle bijkomende personeelskosten een grote hap uit het budget nemen. Geld dat u misschien liever in iets anders investeert. Deze kosten kunnen aanzienlijk stijgen wanneer meer mensen worden aangenomen. U krijgt meer administratie, meer regels betreffende ziekteverzuim, vakantietoeslagen en premies. U moet misschien software kopen en de kennis om ermee te werken. In het kort, de kosten kunnen snel oplopen.

TCP Solutions heeft de liquide middelen om deze kosten vooruit te betalen, wij vervullen dan de rol van werkgever. U hoeft geen software aan te schaffen, wat ook een groot verschil kan betekenen.

Volledig compliant

Compliance is de hoeksteen van TCP’s activiteiten. Wij zorgen ervoor dat de oplossingen die wij bieden het soort bescherming tegen aansprakelijkheid bieden dat onze cliënten verwachten. De wetgeving is zelden statisch en wordt vaak gewijzigd of opnieuw gedefinieerd. TCP streeft er altijd naar om nauw samen te werken met onze cliënten om hen te behoeden tegen wijzigingen die invloed op hen en hun personeel in het algemeen kunnen hebben. Bij het inzetten van de opdrachtnemers gebruikt TCP zijn lokale expertise in het land om op te treden als compliancebuffer voor onze cliënten om zo de risico’s te beperken, door ervoor te zorgen dat in elk land alle arbeidsregelgeving juist wordt opgevolgd.

Wanneer een cliënt geen geregistreerde entiteit heeft in het land waar deze een kandidaat wil inzetten of de cliënt dit simpelweg wil uitbesteden aan een payrollspecialist, kunnen TCP’s lokaal geregistreerde ondernemingen fungeren als de werkgever en de payroll beheren volgens de lokale wetgeving, zodat TCP de bijbehorende risico’s kan beheren en onze cliënten kan vrijwaren.

Payrolldiensten voor wervingsbureaus

Als u als wervingsbureau uitzendkrachten of contractarbeiders plaatst, bent u zich ongetwijfeld bewust van de daaraan verbonden risico’s. TCP kan helpen deze te beheren door conforme oplossingen aan te bieden voor problemen die zich bij elke outplacement kunnen voordoen. Door gebruik te maken van onze lokale kennis kunnen wij ervoor zorgen dat u, uw cliënt en de kandidaat zijn beschermd. Een ander algemeen probleem bij het plaatsen van contractarbeiders is de snelheid waarmee zij worden betaald. Niemand wil erg lang op zijn loon wachten. Als wij uw kandidaat inzetten, heeft TCP de mogelijkheid om de payroll te financieren, waarbij ze binnen 5 werkdagen na ontvangst van hun goedgekeurde urenstaat volledig worden betaald. Wij hoeven niet eerst te wachten op geld van het bureau. Onze expertise betekent dat terwijl u zich richt op het vinden van de beste kandidaten/cliënten, TCP voor de payrolladministratie, betalingen en algemene backofficecompliance zorgt, waardoor u als onze cliënt wordt gevrijwaard.