Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

HR-diensten

Een personeelsafdeling is een cruciaal onderdeel van het welzijn van werknemers in elk bedrijf, hoe klein ook. HR-verantwoordelijkheden omvatten salarisadministratie, personeelsbeloningen, aanwerving, ontslag en  het op de hoogte blijven van de staats- en federale belastingwetgeving. Veel van wat TCP in Europa doet, is nauw verbonden met HR Diensten, waarbij de nadruk ligt op het administratieve, contractuele en juridische gedeelte van de HR-activiteiten. TCP kan juridische, contractuele, operationele en financiële ondersteuning bieden aan uw bedrijf in 8 landen: VK, Ierland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en België.

We kunnen begeleiding bieden met betrekking tot;

  • Werkuren
  • Vakantie
  • Ziekte verlof
  • Collectieve arbeidsovereenkomsten per land en per bedrijfstak
  • Pensioen
  • Personeelsbeloningen
  • Lokale arbeidswetten en voorschriften

We houden klanten op de hoogte van de wettelijke wijzigingen met betrekking tot de tewerkstelling in elk van de acht landen waarin we werken, en adviseren over inhuren op de juiste manier en hoe een contract op de juiste manier beëindigt kan worden.

We hebben toegewijde accountmanagers voor elk land waarin we werken en door onze lokale expertise te gebruiken, kunnen we ervoor zorgen dat alle bedrijfsklanten, agentschappen en individuen die we helpen, in elk land waar we actief zijn, beschermd zijn tegen aansprakelijkheidsrisico.

Als TCP u niet rechtstreeks kan helpen met uw HR-servicevereiste, kunnen we u in contact brengen met een lokale partij of een partner. We staan altijd klaar u te ondersteunen om uw doel te bereiken.