Support en advies
+31(0) 206 757 162

Zwitserland

Diensten

Wij nemen alles uit uw handen, zo vloeiend en onzichtbaar mogelijk, of u nu een opdrachtnemer, bureau of werkgever bent.

SECO-vergunning

Werken in Zwitserland brengt zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee. Wij kunnen mensen helpen alles in orde te maken. TCP heeft een volledige SECO-vergunning sinds 2013. Wij zijn volledig geregistreerd om opdrachtnemers, bureaus en werkgevers te ondersteunen bij het opzetten van succesvolle, efficiënte partnerschappen die ervoor zorgen dat iedereen krijgt wat men zoekt en dat de autoriteiten tevreden zijn dat alles op de juiste manier wordt gedaan.

Vakantie – vakantiedagen en officiële feestdagen worden maandelijks uitbetaald. U heeft recht op 20 dagen betaalde vakantie en 8 officiële feestdagen per kalenderjaar.

Ziektegeld – ziektegeld wordt uitbetaald vanaf de 3e opeenvolgende dag van ziekteverzuim tegen 80% van het CAO-loon. Dit wordt gedekt door onze ziektekostenverzekering.

Pensioen – TCP zorgt voor het pensioen van werknemers. 100% daarvan valt onder de loonkosten en wordt in het pensioenfonds van het bedrijf gestopt. Wanneer werknemers van werkgever wisselen, kunnen zij het geld dat TCP in het pensioenfonds heeft gestopt gedurende hun tijd bij TCP meenemen naar hun nieuwe werkgever.

Kindertoelage – er kan een kindertoelage in de begroting worden opgenomen. Werknemers moeten hiervoor het relevante papierwerk invullen. Het kind moet in Zwitserland wonen.

Onkosten – werknemers kunnen daadwerkelijke werkgerelateerde onkosten zoals reis- of accommodatiekosten aftrekken wanneer zij buitenshuis werken, maar dit moet vooraf door de cliënt zijn goedgekeurd en bonnen moeten worden bewaard en ingediend via een onkostenformulier.

Vertrouw op TCP.

Wij kunnen alle processen en procedures vergemakkelijken die nodig zijn om alles vlot te laten verlopen tussen iedereen in de werkrelatie:

  • Verwijderen van beperkingen op kapitaal, schuld, concentratie van opdrachtnemers en omzet/vergoedingen
  • Aangaan van overeenkomsten, waaronder volledig advies over uitzending
  • Verstrekken van loonstroken voor urenstaten
  • Verwerken en beheren van de payroll
  • Facturatie en kredietbeheer
  • Zorgen dat mensen elke week of maand worden betaald
  • Verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Betalen van overeengekomen marges
  • Leveren van professionele ondersteuning en assistentie

TCP helpt iedereen om vlottere, efficiëntere werkrelaties, lagere kosten en minder beperkingen te hebben. Wij vereenvoudigen het gehele proces voor alle partijen, van het individu tot het bureau en het cliëntbedrijf, waarbij iedereen zijn eigen identiteit bewaart.

Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich richten op wat zij het beste doen.