Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Zweden

Bent u als bureau, opdrachtnemer of werkgever actief op de Zweedse markt?  In Zweden biedt TCP een standaard payrolldienst aan, waarbij opdrachtnemers op onze maandelijkse loonlijst staan en de werkgever puur een werkgebaseerde relatie heeft. Wij helpen werkgevers, bureaus en opdrachtnemers ook met de complexiteiten van het belastingstelsel, met name de belastingvrijstelling voor buitenlands personeel, SINK en de speciale regels voor onkosten.

Dienstverband

Wanneer heeft een freelancer een volledig dienstverband? Wij kunnen individuen en werkgevers helpen met de Zweedse wetgeving.

Ziekteverzuim

Ziektegeld is in Zweden iets lager dan het salaris. Iedereen die een maand of 14 dagen achtereen voor dezelfde werkgever heeft gewerkt, heeft recht op ziektegeld. In Zweden wordt de eerste ziektedag niet betaald. Voor dag 2 t/m 14 ontvangt u 80% van uw salaris en vanaf dag 15 moeten werknemers zich tot het socialezekerheidsstelsel wenden.

Vakantie

De wet schrijft een minimum van 25 vakantiedagen per jaar voor.

Belastingregelingen

Opdrachtnemers kunnen profiteren van twee verschillende belastingregelingen. Belastingvrijstelling voor belangrijk buitenlands personeel en SINK (speciale inkomstenbelasting voor buitenlanders)

De belastingvrijstelling voor belangrijk buitenlands personeel is beschikbaar voor werknemers met een maandsalaris van meer dan tweemaal het basisbedrag heeft voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden aanvangen.

Werknemers die minder dan zes maanden in Zweden werken, kunnen worden belast volgens de SINK-regels. Hiertoe behoort 20% belasting over inkomsten en uitkeringen en medewerkers hoeven hun inkomsten niet aan te geven in Zweden.

Onkosten
Anders dan zakelijke onkosten en reiskosten is er niet veel dat belastingvrij aan werknemers kan worden betaald. Werknemers kunnen echter enkele aftrekposten wegens dubbele woonlasten opvoeren in hun belastingaangifte. De voorwaarde is dat zij overnachten op de werklocatie en dat de afstand vanaf de werklocatie en hun tijdelijke adres tot hun hoofdadres meer dan 50 km is. Gedurende de eerste maand kunnen kosten voor voeding en kleine uitgaven worden afgetrokken ten bedrage van het daadwerkelijke bedrag of een vast bedrag van 66 SEK per dag.

Vertrouw TCP

Wij kunnen alle processen en procedures vergemakkelijken die nodig zijn om alles vlot te laten verlopen tussen iedereen in de werkrelatie:

  • Verwijderen van beperkingen op kapitaal, schuld, concentratie van opdrachtnemers en omzet/vergoedingen
  • Overeenkomsten aangaan
  • Verstrekken van loonstroken voor urenstaten
  • Verwerken en beheren van de payroll
  • Facturatie en kredietbeheer
  • Zorgen dat mensen elke week of maand worden betaald
  • Verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Betalen van overeengekomen marges
  • Leveren van professionele ondersteuning en assistentie

TCP helpt iedereen om vlottere, efficiëntere werkrelaties, lagere kosten en minder beperkingen te hebben. Wij vereenvoudigen het gehele proces voor alle partijen, van het individu tot het bureau en het cliëntbedrijf, waarbij iedereen zijn eigen identiteit bewaart. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich richten op wat zij het beste doen.