Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Noorwegen

Bent u als bureau, opdrachtnemer of werkgever actief op de Noorse markt? TCP heeft de juiste vergunning om opdrachtnemers in te zetten in Noorwegen, welke wij jaarlijks verlengen. Door middel van contractbeheer, payroll en onze juridische diensten zorgen wij dat u aan alle nationale en provinciale wet- en regelgeving voldoet wanneer u in Noorwegen werkt.

Diensten

Wij nemen alles uit uw handen, zo vloeiend en onzichtbaar mogelijk, of u nu een opdrachtnemer, bureau of werkgever bent.

Dienstverband

Wanneer heeft een freelancer een volledig dienstverband? Wij kunnen individuen en werkgevers helpen met de Noorse wetgeving.

Werkvergunning
Hoewel opdrachtnemers zelf een werkvergunning moeten aanvragen, kunnen wij adviseren en helpen met alle benodigde documentatie. Niet-EU-ingezetenen kunnen een werkvergunning als kennismigrant als zij een hogere opleiding hebben afgerond, bijvoorbeeld als ingenieur of verpleegkundige, of als zij een beroepsopleiding hebben afgerond, bijvoorbeeld als meubelmaker of gezondheidswerker. Het verkrijgen van een werk- en verblijfsvergunning kan echter afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie. Er gelden bijvoorbeeld verschillende regels voor studenten en hoogopgeleiden. Op de website van de UDI kunt u eenvoudig een overzicht krijgen van wat op uw situatie van toepassing is: https://www.udi.no/en/want-to-apply/

Werk geven en werken in Noorwegen

TCP kan u helpen met de Noorse wet- en regelgeving op een manier die ieders belangen balanceert voor maximaal voordeel.

In Noorwegen biedt TCP een standaard payrolldienst aan, waarbij opdrachtnemers op onze maandelijkse loonlijst staan en de werkgever puur een werkgebaseerde relatie heeft.  Of opdrachtnemers nu onder een belastingregeling vallen of niet, wij kunnen ervoor zorgen dat ze de juiste hoeveelheid belasting en sociale premies betalen en de juiste rechten hebben op vakantie, doorbetaling bij ziekte, opzegtermijnen en onkostenvergoedingen.

Vertrouw TCP

Wij kunnen alle processen en procedures vergemakkelijken die nodig zijn om alles vlot te laten verlopen tussen iedereen in de werkrelatie:

  • Verwijderen van beperkingen op kapitaal, schuld, concentratie van opdrachtnemers en omzet/vergoedingen
  • Overeenkomsten aangaan
  • Verstrekken van loonstroken voor urenstaten
  • Verwerken en beheren van de payroll
  • Facturatie en kredietbeheer
  • Zorgen dat mensen elke week of maand worden betaald
  • Verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Betalen van overeengekomen marges
  • Leveren van professionele ondersteuning en assistentie

TCP helpt iedereen om vlottere, efficiëntere werkrelaties, lagere kosten en minder beperkingen te hebben. Wij vereenvoudigen het gehele proces voor alle partijen, van het individu tot het bureau en het cliëntbedrijf, waarbij iedereen zijn eigen identiteit bewaart. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich richten op wat zij het beste doen.