Support en advies
+31(0) 206 757 162

Luxemburg

Een eenvoudige oplossing voor complexe problemen.

Succes betekent tegenwoordig voor veel bedrijven dat ze echt wereldwijd gaan werken.

Dat betekent effectief omgaan met wereldwijde administratie. Terwijl er niets eenvoudig is aan de bijbehorende complexiteiten, bestaat er een eenvoudige oplossing.

Vertrouw op TCP Solutions.

Wij kunnen alle processen en procedures vergemakkelijken die nodig zijn om alles vlot te laten verlopen tussen iedereen in de werkrelatie:

  • Verwijderen van beperkingen op kapitaal, schuld, concentratie van opdrachtnemers en omzet/vergoedingen
  • Aangaan van overeenkomsten, waaronder volledig advies over uitzending
  • Verstrekken van loonstroken voor urenstaten
  • Verwerken en beheren van de payroll
  • Facturatie en kredietbeheer
  • Zorgen dat mensen elke week of maand worden betaald
  • Verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Betalen van overeengekomen marges
  • Leveren van professionele ondersteuning en assistentie

TCP Solutions helpt iedereen om voordeel te krijgen van soepelere, efficiëntere arbeidsrelaties, lagere kosten en minder beperkingen. Wij vereenvoudigen het hele proces voor iedere partij, van particulier tot bureau, tot de opdrachtgever, zonder dat zij hun zelfstandigheid of eigen identiteit verliezen.

Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich concentreren op dat wat ze het beste doen.

In loondienst en ingehuurd worden in Luxemburg

TCP Solutions kan u helpen om wegwijs te worden in de Luxemburgse regels en voorschriften op een manier waarbij iedereen er maximaal van profiteert.

Wij bieden onze standaard payroll services, waarbij opdrachtnemers tewerk gesteld zijn via onze maandelijkse payroll en de werkgever een uitsluitend werkgerichte relatie heeft.

Het is onze taak om werkgevers, bureaus en opdrachtnemers te helpen om ervoor te zorgen dat ze de juiste belastingkaart hebben en in de juiste categorie van Nationale Verzekering zitten. Dit is niet altijd eenvoudig maar het helpt om ervoor te zorgen dat de juiste bedragen aan belasting en sociale verzekeringen zijn betaald, en de juiste rechten op vakantiedagen, ziektegeld, opzegtermijn en lasten zijn vastgelegd.

Wij zorgen er ook voor dat ze op tijd worden betaald – in Luxemburg wordt inkomstenbelasting (NI) bijvoorbeeld twee maanden achteraf betaald en normaal gesproken kunnen kosten alleen worden gevorderd voor reizen en maaltijden.

En de individuele opdrachtnemer moet zelf een werkvergunning aanvragen en, indien nodig, een Europese Blauwe Kaart.