Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Finland

Bent u als bureau, opdrachtnemer of werkgever actief op de Finse markt?  In Finland biedt TCP een standaard payrolldienst aan, waarbij opdrachtnemers op onze maandelijkse loonlijst staan en de werkgever puur een werkgebaseerde relatie heeft.

Werk geven en werken in Finland

Of opdrachtnemers nu onder een belastingregeling vallen of niet, wij kunnen ervoor zorgen dat ze de juiste hoeveelheid belasting betalen en de juiste rechten hebben op vakantie, doorbetaling bij ziekte, opzegtermijnen en onkostenvergoedingen. Buitenlandse opdrachtnemers die in Finland werken, betalen belasting volgens een vast tarief. Dat is echter een tijdelijke regeling die op elk moment kan worden ingetrokken. TCP kan helpen ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zo vroeg mogelijk op de hoogte worden gebracht wanneer dat gebeurt, om vervelende verrassingen te voorkomen.

Wanneer heeft een freelancer een volledig dienstverband?
Wij kunnen individuen en werkgevers helpen met de Finse wetgeving.

Ziekteverzuim

Als u ziek bent en niet kunt werken, heeft u het recht op uw salaris als u langer dan één maand voor dezelfde werkgever heeft gewerkt. De eerste 10 dagen worden door de werkgever betaald. Als de werknemer langer dan 10 dagen ziek is, kan de werknemer ziektegeld van het socialezekerheidsstelsel ontvangen.

Werkvergunning

De opdrachtnemer moet zelf een werkvergunning aanvragen, maar wij kunnen helpen met het juiste papierwerk voor de aanvraag.

Vertrouw TCP

Wij kunnen alle processen en procedures vergemakkelijken die nodig zijn om alles vlot te laten verlopen tussen iedereen in de werkrelatie:

  • Verwijderen van beperkingen op kapitaal, schuld, concentratie van opdrachtnemers en omzet/vergoedingen
  • Overeenkomsten aangaan
  • Verstrekken van loonstroken voor urenstaten
  • Verwerken en beheren van de payroll
  • Facturatie en kredietbeheer
  • Zorgen dat mensen elke week of maand worden betaald
  • Verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Betalen van overeengekomen marges
  • Leveren van professionele ondersteuning en assistentie

TCP helpt iedereen om vlottere, efficiëntere werkrelaties, lagere kosten en minder beperkingen te hebben. Wij vereenvoudigen het gehele proces voor alle partijen, van het individu tot het bureau en het cliëntbedrijf, waarbij iedereen zijn eigen identiteit bewaart. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich richten op wat zij het beste doen.