Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Denemarken

Bent u als bureau, opdrachtnemer of werkgever actief op de Deense markt? TCP biedt een standaard payrolldienst aan, waarbij opdrachtnemers op onze maandelijkse loonlijst staan en de werkgever puur een werkgebaseerde relatie heeft. Of opdrachtnemers nu onder een belastingregeling vallen of niet, wij kunnen ervoor zorgen dat ze de juiste hoeveelheid belasting betalen en de juiste rechten hebben op vakantie, doorbetaling bij ziekte, opzegtermijnen en onkostenvergoedingen.

TCP kan u helpen met de Deense wet- en regelgeving op een manier die ieders belangen balanceert voor maximaal voordeel.

Ziekte – bij ziekteverzuim door de werknemer wordt de eerste 14 dagen ziektegeld betaald. Na 14 dagen wordt het ziektegeld betaald door de lokale autoriteiten. Wij betalen voor kortdurende ziekte als onderdeel van onze vergoeding.

Onkosten – werknemers kunnen een belastingvrije reiskostenvergoeding krijgen die tot 12 maanden kan worden betaald. Het werk moet tijdelijk zijn en ze moeten hun vaste adres buiten het land hebben waar ze werkzaam zijn, zodat het niet mogelijk voor hen is om op hun normale adres te verblijven en daarom dubbele woonlasten hebben.

Vakantie – in Denemarken heeft u het eerste jaar geen recht op betaalde vakantiedagen, maar bouwt u vanaf het daaropvolgende jaar vakantiedagen op, ruwweg 2 dagen per maand.

Werkvergunning – u moet een verblijfs- en werkvergunning hebben om in Denemarken te mogen wonen en werken als u geen inwoner bent van de Scandinavische landen of de EU/EER. Of u een werkvergunning kunt krijgen, is afhankelijk van uw kwalificaties. Er zijn twee soorten werkvergunningen die we kunnen aanvragen:

De positieve lijst – de positieve lijst is een lijst van beroepen waarvoor momenteel een tekort aan gekwalificeerde professionals is. Personen die werk in een van deze beroepen wordt aangeboden en die de vereiste opleiding hebben afgerond, kunnen vrij makkelijk toegang tot de Deense arbeidsmarkt krijgen. Het minimale opleidingsniveau voor een positie op de positieve lijst is een bachelorgraad.

De salarislimietregeling biedt mensen met een aanbod voor werk met een jaarsalaris boven een bepaalde limiet eenvoudige toegang tot de Deense arbeidsmarkt. U moet een bruto jaarsalaris van niet minder dan DKK 375.000 hebben en u moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of werkaanbod hebben waarin het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn vermeld.

Vertrouw op TCP.

Wij kunnen alle processen en procedures vergemakkelijken die nodig zijn om alles vlot te laten verlopen tussen iedereen in de werkrelatie:

  • Verwijderen van beperkingen op kapitaal, schuld, concentratie van opdrachtnemers en omzet/vergoedingen
  • Overeenkomsten aangaan
  • Verstrekken van loonstroken voor urenstaten
  • Verwerken en beheren van de payroll
  • Facturatie en kredietbeheer
  • Zorgen dat mensen elke week of maand worden betaald
  • Verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Betalen van overeengekomen marges
  • Leveren van professionele ondersteuning en assistentie

TCP helpt iedereen om vlottere, efficiëntere werkrelaties, lagere kosten en minder beperkingen te hebben. Wij vereenvoudigen het gehele proces voor alle partijen, van het individu tot het bureau en het cliëntbedrijf, waarbij iedereen zijn eigen identiteit bewaart, zodat alle betrokkenen zich kunnen richten op wat zij het beste doen.