Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

België

Diensten

Wij kunnen personen, bureaus en werkgevers helpen bij vrijwel elk aspect van veilig en rendabel werken in België.

Uitzendvergunning

Uitzendwerk creëert een driehoeksrelatie tussen de uitzendkracht, de klant/gebruiker en het uitzendbureau. Wij kunnen de zaken voor iedereen duidelijk maken.

Zelfstandigheid

Wanneer is er sprake van onafhankelijk werk en wanneer is er sprake van zelfstandigheid? Wij kunnen u door de ins en outs van de Belgische wetgeving leiden.

TCP is lid van Federgon en beschikt over een uitzendvergunning voor Vlaanderen en Brussel. Het Federgon-lidmaatschap impliceert dat TCP het uitzendhandvest voor eerlijke handel volgt: gelijke kansen ongeacht geslacht, ras, enz. en gelijke betaling voor uitzendkrachten ten opzichte van vaste werknemers van de cliënt. Door het Federgon-lidmaatschap kan TCP opdrachtnemers/werknemers bij een derde plaatsen en een deel van het werkgeverschap overdragen aan de eindgebruiker/cliënt.  TCP biedt alleen dienstverbandoplossingen aan op basis van tijdelijke contracten, een 100% conforme oplossing.

Betaling – werknemers worden wekelijks of maandelijks uitbetaald overeenkomst hun contract en de wetgeving. TCP garandeert betaling van minimumloon volgens de Federgon-richtlijnen.

Werkvisum – het is aan de opdrachtnemer om een visum aan te vragen om België binnen te komen. Daarna kan TCP helpen bij het verkrijgen van een werkvergunning. Er zijn geen overheidskosten, maar wij vragen een vergoeding van 500 euro per aanvrager. Dit kan drie tot vier weken duren.

Vakantie – vakantiedagen worden opgebouwd op basis van het werkschema en het aantal gewerkte maanden. Werknemers hebben recht op 20 vakantiedagen per jaar en 10 officiële feestdagen. Wij zorgen ervoor dat opdrachtnemers worden doorbetaald bij vakantie.

Opzegtermijn – de eerste drie dagen van een tijdelijk contract zijn een proefperiode. Tijdelijke contracten zijn contracten met een vaste looptijd (1 week/1 maand). De opdrachtnemer kan gedurende de looptijd van het contract niet worden ontslagen.

Ziekte – doorbetaling bij ziekte vindt plaats gedurende de looptijd van het contract. Bij ziekte is een doktersverklaring nodig.

Vertrouw op TCP.

Wij kunnen alle processen en procedures vergemakkelijken die nodig zijn om alles vlot te laten verlopen tussen iedereen in de werkrelatie:

  • Verwijderen van beperkingen op kapitaal, schuld, concentratie van opdrachtnemers en omzet/vergoedingen
  • Aangaan van overeenkomsten, waaronder volledig advies over uitzending
  • Verstrekken van loonstroken voor urenstaten
  • Verwerken en beheren van de payroll
  • Facturatie en kredietbeheer
  • Zorgen dat mensen elke week of maand worden betaald
  • Verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Betalen van overeengekomen marges
  • Leveren van professionele ondersteuning en assistentie

TCP helpt iedereen om vlottere, efficiëntere werkrelaties, lagere kosten en minder beperkingen te hebben. Wij vereenvoudigen het gehele proces voor alle partijen, van het individu tot het bureau en het cliëntbedrijf, waarbij iedereen zijn eigen identiteit bewaart.

Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich richten op wat zij het beste doen.