Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

FAQs

Q&A surseance van betaling TCP Direct, versie 20 augustus 2019

Meest gestelde vragen over surseance van betaling TCP Direct

Q1: Wat zijn de gevolgen van de surseance van betaling voor de contractors?  

A: De bestuurders van TCP Direct zoeken samen met de bewindvoerder naar oplossingen voor de huidige situatie. Het gezamenlijke doel van de bestuurders van TCP Direct B.V. en de bewindvoerder is dat alle schuldeisers volledig worden betaald.

Q2: Betekent de surseance van betaling dat contractors geen geld meer krijgen voor alle gewerkte uren sinds juni?

A: Het gezamenlijke doel van de bestuurders van TCP Direct B.V. en de bewindvoerder is dat alle schuldeisers volledig worden betaald.

Q3: Zijn er ook consequenties voor andere contractors die bij andere partijen werken?

A: Wij willen benadrukken dat de surseance van betaling alleen betrekking heeft op TCP Direct B.V. en de betreffende flexwerkers van ING. Het heeft geen gevolgen voor andere werkmaatschappijen.

Q4: Aan wat voor oplossingen wordt gedacht voor de ontstane situatie?

A: A: We zijn in onderhandeling met verschillende partijen, onder andere met kredietverstrekkers en andere marktpartijen.

Q5: Zijn er externe partijen geïnteresseerd in het kopen van TCP Direct?

A: We praten met verschillende partijen in de markt om een oplossing te vinden voor de huidige situatie.

Q6: Wordt er nog gesproken met ING voor een oplossing? 

A: We bevestigen dat we nog steeds in onderhandeling zijn met ING over de huidige situatie.

Q7: Hoeveel tijd hebben de bestuurders/bewindvoerder zich gegeven voor het vinden van een oplossing?

A: De schuldeisers zullen in de loop van week 34 schriftelijk bericht ontvangen van de bewindvoerder over de indiening van hun vordering en het verdere verloop van de surseance van de betaling van TCP Direct .

Q8: Komt door de surseance van betaling van TCP Direct ook de continuïteit van TCP Solutions in gevaar?

A: De surseance van betaling heeft gevolgen voor TCP Direct B.V. en de betreffende flexwerkers van ING. Het heeft geen invloed op andere werkmaatschappijen en dus ook niet op TCP Solutions.