Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Wet DBA Update – 23 februari

Na de invoering van de wet DBA is deze nog bijna wekelijks in het nieuws. De onrust en onduidelijkheid bij organisaties en zzp’ers blijven bestaan. Wat is de laatste stand van zaken? Wij zetten het voor u op een rij.

Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) had in 2016 één op de vijf zzp’ers minder werk als gevolg van de onrust rondom de wet DBA. In totaal zijn dat zo’n 122.000 mensen. Volgens de KvK komt dat door onzekerheid bij opdrachtgevers aan de ene kant en doordat er aan de andere kant steeds vaker een beroep gedaan wordt op een tussenpersoon zoals een payrollbedrijf. Staatssecretaris Wiebes reageerde in een brief aan de Tweede Kamer dat hij juist positievere resultaten ziet bij zzp’ers. Hij zegt dat veel meer zzp’ers juist makkelijker aan werk komen, onderbouwd door nieuwe cijfers. Hier vind u het onderzoeksrapport van de KvK.

Door alle kritiek op de wet DBA werd er al besloten om de handhaving van deze wet tot zeker 1 januari 2018 op te schorten. Tot die tijd wordt er sowieso niet op schijnzelfstandigheid gecontroleerd, behalve bij echt kwaadwillende bedrijven. Dat meldt de Belastingdienst dan ook groot op haar website.

Wat ‘kwaadwillend’ dan precies is, werd alleen niet helemaal duidelijk. De omschrijving van de Belastingdienst zegt dat een ondernemer kwaadwillend bezig is “als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)”. Het Ministerie van Financiën meldde begin februari dat er bij hen slechts zeven echt kwaadwillende bedrijven bekend zijn. Alle overige opdrachtgevers hoeven zich dus geen zorgen te maken, aldus het Ministerie.

Bij het ministerie van Sociale Zaken wordt nu gewerkt aan nieuwe wetgeving die duidelijk het verschil tussen een zelfstandige en een werknemer definieert. Ondertussen weet niemand wat het resultaat daarvan gaat zijn, maar bedrijven zouden zich er wel al op willen voorbereiden.

We schreven eerder al over onze visie op de uitstel van de wet. TCP Solutions denkt graag met u mee om te anticiperen wat er komen gaat en hoe u het beste kunt inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Voldoet uw organisatie al wel aan de huidige regels rondom flexibele arbeid? We kunnen met onze compliancy quick scan kijken hoe het er in uw organisatie voor staat met uw flexibele arbeidsschil. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.