Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Verkorting 30% regeling

De 30% regeling wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Dit staat in het Belastingplan 2019 voorstel van Het Kabinet. Hiermee zou deze expat regeling gelijk worden getrokken met hetgeen in omliggende landen gebruikelijk is. De maximale termijn van 5 jaar zou voor zowel nieuwe als bestaande kennis immigranten gelden.

Achtergrond

Het Kabinet heeft in 2017 de 30%-regeling laten evalueren op doeltreffendheid en doelmatigheid. Uit de evaluatie van onderzoeksbureau Dialogic is gebleken dat slechts 20% van de werknemers de regeling langer dan 5 jaar gebruikt. Deze groep blijkt ook in de meeste gevallen zich niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland te vestigen.

Wat betekenen de kabinetsplannen voor werknemers

Voor nieuwe expats wordt de termijn voor de regeling direct gesteld op 5 jaar. Voor de expats die nu al in Nederland werkzaam zijn en op dit moment al gebruik maken van deze regeling wordt de termijn per 1 januari 2019, dus zonder overgangsfase, ingekort naar 5 jaar. Dit betekent dat zij al in januari direct de financiële gevolgen kunnen ondervinden.
Wat betekenen de kabinetsplannen voor werkgevers

Werkgevers en werknemers op wie dit vernieuwde wetsvoorstel van toepassing is zijn hier in juni hierover geïnformeerd. Toch raden wij werkgevers aan om de betrokken werknemers nogmaals te informeren, en de resterende looptijd duidelijk in kaart te brengen. Zo worden misverstanden voorkomen.

De 30% regeling in het kort

De 30% vergoeding is vrije vergoeding voor extraterritoriale kosten oftewel, kosten die een werknemer maakt in verband met tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, zoals dubbele huisvestiging of verhuiskosten. Letterlijk houdt het in dat werkgevers maximaal 30% van het loon netto aan werknemer mogen verstrekken.

Toch kan niet elke expat werknemer gebruik maken van deze vergoeding. De regeling is namelijk bedoeld om buitenlandse deskundigheid naar Nederland te halen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werkgever een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst en kunnen aantonen waarom deze werknemer is aangetrokken. Een reden hiervoor kan specifieke deskundigheid die schaars is in Nederlandse zijn. Factoren waarmee de deskundigheid wordt bepaalt zijn onder andere het opleidingsniveau, relevante ervaring en het beloningsniveau van de werknemer.

Ook zijn er een aantal gevallen waarin Nederlanders die uitgezonden worden naar het buitenland recht hebben op de 30% regeling. Dit zijn vooral uitgezonden werknemers in het onderwijs of de wetenschap die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden of de voormalige Oostbloklanden en militairen.

Ondersteuning

Heb je vragen over de 30% regeling of de kabinetsplannen hieromtrent? Neem gerust contact op met TCP Solutions via 020 6757 162 of stuur een bericht via onze contactpagina. Wij staan je graag te woord.