Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Veranderingen werkgeverslasten 2018

Een nieuw jaar betekent ook vaak dat er nieuwe regels of tarieven ingaan. Zo gaan dit jaar de werkgeverslasten in de meeste sectoren omhoog. Wat verandert er precies en wat zijn de gevolgen voor u? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij

 Algemene premies stijgen in 2018

Werkgeverslasten vallen dit jaar hoger uit om verschillende redenen. De voornaamste is dat veel algemene bijdragen stijgen. De bijdrage voor de algemene werkloosheidspremie stijgt 0,21%. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet stijgt 0,25%. En de Wia basispremie stijgt met 0,11%. Verschillende sectorspecifieke premies stijgen ook licht, gemiddeld zo’n 0,01%. Het ADP heeft een mooi overzicht gemaakt op hun website.

Gewijzigde wetten en regels

Ook een aantal wetswijzigingen zorgen voor een stijging van kosten. Een aanpassing in de Wet minimumloon moet er voor zorgen dat onbetaald overwerken niet meer kan voor werknemers met minimumloon. Werkgevers moeten nu over alle gewerkte uren tenminste het minimumloon betalen.

Voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de nieuwe LIV-regeling is het ook even opletten. De Belastingdienst stuurt in maart de voorlopige berekening van de tegemoetkoming. Het is belangrijk om te kijken of de door hen berekende uitbetaling klopt met wat u verwacht had. Wijzigingen of bezwaren moeten voor 1 mei 2018 binnen zijn.

TCP biedt hulp en advies

Gedoe en fouten door wijzigingen als deze is te voorkomen. TCP Solutions helpt u daar graag bij. Via bijvoorbeeld payrolling, contractmanagement en onze juridische service garanderen we dat u voldoet aan alle specifieke landelijke en provinciale wet- en regelgeving.

Want als je niet voldoet aan de regels, kan het u een fikse boete opleveren. TCP Solutions kent in 12 landen volledig de weg en garandeert dat u aan alle regels voldoet. We garanderen zelfs dat we de boete betalen mocht er toch iets niet in orde zijn. Daarmee nemen we een grote zorg weg.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op. Bel ons op 020 6757 162 of stuur een bericht via onze contactpagina.