Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Opdrachtnemers, een oplossing voor sneller economisch herstel

In moeilijke economische tijden, zoals de huidige wereldwijde Covid-19-crisis, gaan bedrijven op zoek naar manieren om met de situatie om te gaan en zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor economisch herstel. Een manier om dit te doen is gebruik maken van een flexibel personeelsbestand, zoals bijvoorbeeld tijdelijke medewerkers of opdrachtnemers.

Wat zijn opdrachtnemers of tijdelijke medewerkers?

Tijdelijke medewerkers kunnen worden gedefinieerd als freelancers, onafhankelijke opdrachtnemers, consultants of andere gedetacheerde en niet-permanente medewerkers die om een veelheid van redenen worden ingehuurd, meestal voor de middellange termijn. Tijdelijke medewerkers zijn over het algemeen hooggekwalificeerde deskundigen op hun vakgebied. Wanneer er geen rechtstreeks dienstverband bij de eindklant is, worden contractwerkers meestal in dienst genomen of gecontracteerd door een derde partij in de toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat aan de lokale regelgeving en voorschriften wordt voldaan.

Voordelen van het werken met opdrachtnemers en flexibele arbeidskrachten

Flexibiliteit

Inhuren wordt veel flexibeler bij het werken met contractwerkers. U kunt snel nieuw personeel inzetten en vaak met minder administratieve rompslomp dan wanneer u een vaste medewerker in dienst zou nemen. Tegelijkertijd beschermt deze flexibiliteit bij het inhuren ook de posities van uw vaste personeel. Door alleen contractwerkers in te zetten tijdens piektijden, houdt u het hele jaar door uw aantal medewerkers in stand. Door het inhuren op deze manier vorm te geven, kunnen uw medewerkers zich bovendien veiliger voelen in hun positie.

Kosten

Veel van de kosten die gepaard gaan met het inhuren van vast personeel kunnen worden verminderd door een beroep te doen op contractwerkers. Iets wat van onschatbare waarde zal zijn wanneer we na een economische crisis overgaan naar herstel en groei. Hoewel contractwerkers vaak hogere salarissen hebben dan vast personeel, komen ze meestal niet in aanmerking voor secundaire arbeidsvoorwaarden, vakantiedagen, ziekte-uitkeringen, enz. Bovendien, wanneer u contractwerkers met een specifieke vaardighedenset inhuurt, zijn er minder kosten voor inwerken en opleiding.

Ervaring

Contractwerkers hebben meestal meer ervaring dan welke andere medewerkersgroep ook. Hun ervaring kan gevarieerd zijn, aangezien ze aan verschillende contracten bij een mix van bedrijven hebben gewerkt en ze efficiëntere, beproefde werkmethoden kunnen voorstellen en introduceren bij uw bedrijf om van te profiteren. Dit wordt zeer gewaardeerd, omdat het betekent dat ze direct aan de slag kunnen gaan in een functie. Dit zal een sleutelrol spelen in het bedrijfsleven na Covid-19, wanneer bedrijven proberen om snel momentum terug te krijgen hun markten. Contractwerkers kunnen worden ingezet om ‘vliegend van start te gaan’ en het herstel- en groeiproces te bespoedigen. U kunt de specifieke vaardigheden inhuren die u nodig heeft voor het werk dat gedaan moet worden, zonder het risico te lopen dat u een vaste medewerker in dienst neemt die niet over de volledige ervaring beschikt die nodig is voor een functie. Dit is vooral gunstig als u inhuurt voor kortetermijnfunctie waarvoor het bedrijf geen personeel met die vaardigheden heeft.

Punten om rekening mee te houden bij inhuur van opdrachtnemers/flexibele arbeidskrachten

Naleving van lokale wetgeving

Of het eindgebruikersbedrijf de medewerker nu rechtstreeks in dienst neemt of niet, de aansprakelijkheid voor het naleven van de wetgeving ligt altijd bij dat bedrijf, want daar wordt het werk gedaan. Naleving kan dus een theoretisch mijnenveld zijn voor bedrijven.

Het gebruik van een externe personeels- en nalevingsspecialist kan helpen dit risico weg te nemen. Een waterdichte manier om voor naleving te zorgen, is door de medewerker op juiste wijze in dienst te nemen. Wanneer een contractwerker in dienst is, in plaats van zelfstandigheid, kan de partij die als werkgever optreedt de last van de aansprakelijkheid op zich nemen namens het eindgebruikersbedrijf.

Motivatie

Opdrachtnemers zijn van nature vaak zeer gemotiveerde personen. Bij tijdelijk werk voor een bedrijf kan het echter lastig zijn om gemotiveerd te blijven. De cultuur van teamwerk op de werkplek kan een belangrijke rol spelen in een motiverende strategie. Bedrijven die personeel tijdelijk of op contractbasis in dienst nemen, maken vaak gebruik van teambuildingsoefeningen en regelmatige sociale evenementen als manier om de motivatie in stand te houden. Zonder de afleiding van het kantoorleven kunnen medewerkers elkaar op persoonlijk vlak leren kennen, wat op zijn beurt een positieve dynamiek creëert binnen de betrokken teams. Het effectief motiveren van de tijdelijke medewerker om samen te werken met zijn collega’s en het begrijpen van de teamdynamiek zal helpen om hen in te bedden in het grotere team en deze vitale demografische factor te behouden binnen organisaties.

Alles bij elkaar willen we graag licht aan het eind van de tunnel zien en zoeken we allemaal naar manieren om de huidige economische situatie te verbeteren. Opdrachtnemers zijn een manier om bij te dragen aan een snel herstel, het is de moeite waard om ernaar te kijken en we helpen u hier graag mee.

Als u meer informatie wilt over wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen bij het werken met opdrachtnemers, neem dan contact met ons op via info@tcpsolutions.com of klik hier. We spreken u graag over de mogelijkheden.