Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Krapte op de arbeidsmarkt zet bedrijven onder druk

In bepaalde vakgebieden in Nederland is er een schaarste ontstaan aan middelbaar tot hoog opgeleid personeel. Met name de IT, de uitzendbranche en de financiële sector zitten krap om mensen met specialistische kennis. Veel bedrijven geven aan dat gebrek aan personeel de groei van hun bedrijf remt. En dat terwijl toch nog zo’n 5% van de beroepsbevolking zonder werk thuis zit.

De Nederlandse economie is aan het groeien. Maar een recent rapport van de Rabobank stelt dat de schaarste op de arbeidsmarkt een belemmering vormt voor die groei. De groei van ons bbp zou grofweg met zo’n 7% geremd worden door het tekort aan mensen. Het aantal openstaande vacatures in bepaalde sectoren is enorm hoog. Er wordt vooral gezocht naar specialisten met specifieke competenties. Voor veel bedrijven is het heel moeilijk om deze mensen te vinden.

Oorzaak niet makkelijk aan te duiden
Over de oorzaak van de schaarste op de arbeidsmarkt zijn de meningen verdeeld. Er wordt gewezen naar de opleidingen, de overheid en ook de eisen die bedrijven stellen. De opleidingen zouden mensen niet de juiste skills meegeven, de overheid zou te weinig steun bieden en de bedrijven zouden onrealistische eisen stellen. Wat het ook is, het is duidelijk dat de vraag naar het soort werknemers sterk veranderd is en dat het aanbod dit nog niet bij kan houden.

Kennismigrant biedt nu uitkomst
Door deze mismatch tussen de werklozen en de hoge aantal vacatures wordt er steeds meer naar het buitenland gekeken. Talenten worden overgevlogen vanuit allerlei landen, ook van buiten Europa, om hier aan de slag te gaan. TCP Solutions helpt agencies en bedrijven al jaren met de grote hoeveelheid regels, wetten en administratie die hierbij komt kijken. Wij volledige payroll services en contractmanagement in 12 EU lidstaten. U krijgt de mankracht, wij doen alle administratie. Zo kunt u makkelijker internationaal groeien.

Wij zetten onze payrollexpertise in om bedrijven te helpen internationaal talent aan zich te binden. Wij adviseren bijvoorbeeld waar belastingvoordeel te behalen valt, hoe boetes kunnen worden voorkomen en verzorgen de gehele HR- en loonadministratie van de kandidaat. We leggen er meer over uit in deze blog over kennismigranten.

Ook agencies helpen wij graag hun aanbod te versterken. U focussed zich op het vinden van de beste talenten voor uw klanten en wij regelen de loonadministratie en de betalingen voor u. Zonder dat u hier liquide middelen voor hoeft aan te trekken kunt u uw kandidaten toch op tijd betalen. Samen zijn we sterker! TCP Solutions biedt zelf geen recruiting-diensten aan waarbij er dus geen sprake is van belangenverstrengeling.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op. Bel ons op 020 6757 162 of stuur een bericht via onze contactpagina.