Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

G-rekening van TCP

Binnen de TCP groep hebben we beschikking over zogeheten G-rekeningen. Dit is een geblokkeerde bankrekening waarmee wij de loonheffingen en de BTW van het door ons uitgeleende personeel kunnen afdragen aan de Belastingdienst.

Bij het inhuren van personeel kunt u als inlener gevaar lopen aansprakelijk gesteld te worden voor betaling van loonbelasting en premies, volks- en werknemersverzekeringen. U blijft namelijk hoofdverantwoordelijk voor het afdragen van deze belasting en premies. Dit heet inlenersaansprakelijkheid. Indien de uitlener een G-rekening heeft, in dit geval dus TCP, kunt u zich daarmee beschermen tegen aansprakelijkstelling.

TCP stort een deel van het geld dat is bestemd voor loonbelasting en verschuldigde premies op onze G-rekening. Dit deel moet sinds kort 55% zijn van het totaal verschuldigde bedrag aan loonbelasting en premies. Hiermee voldoen wij aan de regels die gesteld zijn bij de NEN 4400-1-normering, bepaald door Stichting Normering Arbeid (SNA).

Waarom NEN 4400-1-normering?
Het doel van het NEN 4400-1-certificaat is het risico voor u als opdrachtgever beperken op boetes van de Belastingdienst. Jaarlijks toetst de SNA of iedereen die dit certificaat heeft nog aan alle eisen voldoet. TCP Solutions heeft dit certificaat en wil deze behouden, omdat deze in de beste interesse is van onze opdrachtgevers. Hiermee bieden wij u zekerheid dat u zo min mogelijk financieel risico loopt.