Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

De visie van TCP Solutions op het uitstel van de Wet DBA

Het Nederlandse kabinet stelt de werking van de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) uit, omdat er veel onduidelijkheid is over de nieuwe wet. De wet is bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen en mensen in loondienst. De wet kende een overgangsperiode tot mei 2017. Die is nu verlengd tot (minimaal) januari 2018. Tot die tijd worden werkgevers en zelfstandigen niet gecontroleerd volgens de mededeling van staatssecretaris Wiebes.

Angst voor risico’s verlamde werkgevers en zelfstandigen Verschillende bedrijven stopten met het inhuren van zelfstandigen omdat ze bang zijn naheffingen of boetes van de Belastingdienst te krijgen. Er kan namelijk niet met 100% zekerheid gezegd worden wat de mogelijke consequenties van de inzet van ZZP-ers zou zijn. Een groot aantal zzp’ers gaf aan dat ze geen opdrachten meer kregen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat een groep van zo’n half miljoen zzp’ers in onzekerheid zat. 100.000 van hen zouden serieuze problemen hebben door de wet DBA. Nederland telt ruim 1 miljoen zzp’ers.

Wat gaat er nu gebeuren De implementatietermijn van de wet wordt in ieder geval uitgesteld tot januari 2018. Deze tijd wordt gebruikt om knelpunten op te lossen. De Belastingdienst zal dit jaar en komend jaar geen boetes uitdelen of naheffingen opleggen, behalve voor de groep evident kwaadwillenden. Want: als blijkt dat zzp’ers en opdrachtgevers duidelijk een werkgeversrelatie hebben en er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap, worden werkgevers en zelfstandigen alsnog beboet.

De visie van TCP Solutions op arbeidsrelaties Werkgeverschap en arbeidsrelaties zijn complexe zaken. Compliancy op het gebied van werkrelaties is lastig. De Wet DBA toont hoe verlammend het kan zijn als er onzekerheid is over de juiste naleving en interpretatie van wetten. Naast deze wet zijn er echter nog veel meer regels waar werknemers en werkgevers aan moeten voldoen, die net zoveel problemen kunnen opleveren als ze niet worden nageleefd. En zeker als het gaat om internationale arbeidsrelaties. TCP Solutions is specialist in het faciliteren van een volledige compliant flexibele arbeidsschil. We bieden een compliancy checklist om zelf te checken of en welke risico’s u loopt. En we hebben adviseurs die een scan bij organisaties uitvoeren. Zie TCP Solutions als uw partner bij het vervolg op de Wet DBA-soap en voorkom dat u over een jaar voor hetzelfde probleem staat. Want hoe de wet DBA ook wordt aangepast: compliancy is een vak. Dit geldt ook voor andere (nationale en internationale) wet- en regelgeving. Dat is ons vak. Door dat aan ons uit te besteden kunnen zzp’ers weer ondernemen en opdrachtgevers met een gerust hart zelfstandigen contracteren.

Meer weten over onvermoede risico’s in arbeidsrelaties? Of hoe u een flexibele schil professioneel organiseert? Neem contact op met Jeff Smits – Marketing & Communications Manager jeff.smits@tcpsolutions.com – +31(0)206 757 162