Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

De toekomst van het flexwerk in Nederland

In het nieuwe regeerakkoord wordt door het nieuwe kabinet veel aandacht besteed aan flexwerk, werkgeverschap en werknemerschap. Ze willen onder andere “vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex.” De toon die het kabinet lijkt te willen aanslaan is: balans op de arbeidsmarkt.

Echt heel concreet wordt het nog niet. En met alle onzekerheid rondom de wet DBA houden we alle ontwikkelingen zeer nauwlettend in de gaten. Natuurlijk moeten excessen van schijnzelfstandigheid en scheve concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden bestreden. Maar we vragen ons wel af: is het de overheid die de balans op de arbeidsmarkt moet willen regelen? Doen ze daarmee niet juist het hele mechanisme van een markt teniet? Economen en filosofen zullen zich daar nog vaak over buigen.

Waar lijkt het heen te gaan?
Vooralsnog zijn er geen zeer concrete plannen bekend gemaakt om deze balans op de arbeidsmarkt voor elkaar te krijgen. Als het eenmaal zover is. Wat zijn dan de concrete acties die uit het regeerakkoord voort lijken te komen voor payrollers en ZZP-ers?

  • Wetgeving met als doel een betere omschrijving van verschil tussen loondienst en ZZP
   Ondernemersovereenkomst in BW.
  • Het begrip gezagsverhouding wordt duidelijker.
  • De opdrachtgever houdt een verantwoordelijke rol in beoordelen en bewaken van de arbeidsrelatie met de ZZP-er.
  • De afbakening aan de onderkant van de markt met een minimumtarief.
  • Modelovereenkomsten maken plaats voor opdrachtgeversverklaring, die via een webmodule te krijgen zijn.

Er moet nog het nodige gebeuren om die gewenste balans te bereiken. Vooralsnog is er niks bekend over wanneer welke maatregelen ingaan, hoe de controle is en wat de sancties zijn. De samenwerkende partners in het veld moeten er tot die tijd met elkaar uit zien te komen. Zoals zij, sinds de rommelige invoering van DBA, gewend zijn.

Vertrouw op TCP Solutions
Gezien de onduidelijkheid van de afgelopen DBA regelgeving is het voor de ZZP-er en payroller in de praktijk voor nu het beste zich te richten op het werken binnen de nu geldende afspraken. Net als met de VAR in het verleden en de wet DBA in het heden toont TCP Solution zich ook in de toekomst als een betrouwbare partner in het afstemmen van contracten tussen partijen binnen de kaders van de geldende regelgeving en afspraken. Met de complexiteit en de vaak ontbrekende helderheid van die afspraken is TCP Solutions voor opdrachtgevers, recruiters en ZZP-ers en payrollers graag de deskundige partner om de goede afstemming tussen alle partijen te verzorgen.

Meer weten over onze service? Bekijk hier wat wij voor u kunnen doen.