Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

AÜG-vergunning (Arbeitnehmerüberlassung)

AÜG-vergunning (Arbeitnehmerüberlassung)

Wat is een AÜG-vergunning?

Een AÜG-vergunning is vereist om opdrachtnemers tewerk te stellen in Duitsland voor een Duitse eindklant, dat wil zeggen het bedrijf aan wiens project de medewerker werkt.  Met de vergunning kan een bureau of overkoepelend bedrijf arbeidskrachten te verhuren (bijvoorbeeld de opdrachtnemer als ‘medewerker’), zodat de Duitse eindgebruiker/klant niet de werkgever wordt.  De meeste bedrijven die opdrachtnemers inhuren, proberen de kosten en complexiteit van een formele werknemer te vermijden, wat mogelijk wordt gemaakt door de  AÜG-vergunning.  Om niet-naleving te voorkomen, is de AÜG-route een route die veel klanten kiezen en TCP Solutions is een van de weinige arbeidsbureaus die in het bezit zijn van de AÜG-vergunning en die hebben we al sinds 2007. Wij kunnen namens een klant medewerkers in dienst nemen en deze voor een beperkte periode op de locatie van onze klant plaatsen. Doordat we een AÜG-vergunning hebben, kunnen we ervoor zorgen dat al hun opdrachtnemers volgens het Duitse belastingstelsel werken. Dit beschermt opdrachtnemers ook tegen eventuele overtredingen van de Duitse belastingwetgeving.

Hier is een voorbeeld van hoe de AÜG-vergunning werkt

  • Bedrijf A heeft hulp nodig bij een softwareproject. Ze nemen contact op met een wervingsbureau, bedrijf B.
  • Bedrijf B zegt: “Sofia zou perfect zijn voor uw project” en wijst Sofia toe om aan het softwareproject van bedrijf A te werken. Bedrijf B heeft geen AÜG-vergunning en heeft dus een overkoepelend bedrijf met een AÜG-vergunning nodig om de kandidaat in dienst te kunnen nemen. Ze komen in contact met overkoepelend bedrijf C.
  • Op dit moment mag Sofia 18 maanden \voor bedrijf A werken, terwijl ze nog in dienst is van bedrijf C.
  • Na 18 maanden bij bedrijf A te hebben gewerkt, in dienst van bedrijf C, wordt de werknemer automatisch een vaste medewerker van bedrijf A, als hij/zij daar ook maar één dag werkt na afloop van het AÜG-overeenkomst. Dat betekent dat de eindklant dan de opdrachtnemers in dienst moet nemen als interne vaste medewerker en deze dienovereenkomstig moet betalen, plus sociale premies.

Redenen waarom bedrijven inhuren via AÜG

Voor sommige bedrijven biedt het de mogelijkheid om voor bepaalde projecten tijdelijke medewerkers in dienst te nemen zonder dat zij deze permanent in dienst moeten nemen en vervolgens ontslaan (wat in Duitsland moeilijk is). Sommige bedrijven huren in via AÜG omdat dit kosteneffectiever is en hen flexibiliteit biedt.

Een andere belangrijke reden is “Scheinselbstständigkeit” (schijnzelfstandigheid). Enkele jaren geleden kwamen veel grote bekende bedrijven in de problemen vanwege het inhuren en jarenlang aanhouden van opdrachtnemers (zelfstandigen). Zelfstandigen verdienen meestal meer dan intern personeel, vanwege het feit dat bedrijven geen premies betalen voor zelfstandigen. Het is daarom voor bedrijven voordeliger om externe mensen in te huren en zo lang mogelijk aan te houden. Om deze schijnzelfstandigheid te voorkomen, vind de belastingdienst dat bepaalde bedrijfstakken helemaal geen zelfstandigen in dienst zouden moeten nemen, om belastingfraude te voorkomen.  Om conform te werken en de fiscale regels juist op te volgen, zonder belastingontwijking of risico te lopen, werken veel bedrijven nu via AÜG.

AÜG-regelgeving en -voorschriften

Het niet naleven van de AÜG-vergunningseisen kan ertoe leiden dat de eindklant de werkgever wordt. Het bedrijf dat de medewerker officieel in dienst heeft, moet een AÜG-vergunning hebben om de medewerker te detacheren. Als het bedrijf geen AÜG vergunning heeft of niet voldoet aan de AÜG-vergunningseisen, wordt de eindklant, d.w.z. het bedrijf aan wiens project de medewerker werkt, beschouwd als de werkgever van de medewerker.

Wat betekent dit voor u? Als u overweegt gebruik te maken van een detacheringsbureau of wereldwijde professionele werkgeversorganisatie (PEO), zorg dan deze een AÜG-vergunning heeft en kijk of deze volledig aan de geldende regelgeving voldoet. Anders zou u onbewust de werkgever kunnen worden. Houd bovendien bij hoe lang uw tijdelijke medewerker op uw project zit, zodat u niet per ongeluk zijn/haar werkgever wordt.

Een ander interessant aspect van AÜG is “gelijk loon”. Gelijk loon is ingevoerd omdat de Duitse regering wil voorkomen dat mensen worden uitgebuit. Na 9 maanden uitlening aan bedrijf A heeft de medewerker recht op een concurrerend salaris dat gelijk is aan het salaris dat hij/zij zou hebben bij een rechtstreeks dienstverband bij het bedrijf. Ook is er “gelijke behandeling”, wat vergelijkbaar is met “Gelijk loon”, alleen niet voor het loon op zich, maar voor andere financiële vergoedingen zoals een bedrijfsauto, aandelen in het bedrijf, gratis eten en drinken, enz.

Hoe kan TCP helpen?

Met een AÜG-vergunning en (volledig bemande) lokale kantoren hebben wij de bevoegdheid om in Duitsland detacheringsactiviteiten uit te voeren en kunnen wij wervingsbureaus en hun opdrachtnemers helpen om het potentieel en de flexibiliteit van de Duitse markt ten volle te benutten.

Als u wilt weten hoe TCP u kan helpen bij het in dienst nemen van opdrachtnemers in Duitsland, kunt u contact opnemen met een lid van ons verkoopteam op +44 (0)2085800800 of via e-mail naar