Support en advies
+44 (0)208 5800 800

Take the first step

Close form

Aanvragen van een Deense verblijfsvergunning tijdens de coronacrisis

Het Deense agentschap voor internationale werving en integratie (SIRI) kan nog steeds aanvragen voor verblijfsvergunningen behandelen, wat echter niet zo eenvoudig is als gewoonlijk.

Of u nu een vreemdeling bent die vanuit Denemarken een aanvraag indient of vanuit het buitenland, SIRI kan uw aanvraag in behandeling nemen, maar een beslissing over uw aanvraag kan pas worden genomen nadat u uw biometrische kenmerken (gezichtsfoto en vingerafdrukken) heeft laten registreren. U kunt momenteel niet uw biometrische kenmerken laten registreren bij SIRI zolang de publieke sector in Denemarken is gesloten vanwege het coronavirus.

Normaal gesproken moet u uw biometrische kenmerken uiterlijk 14 dagen na het indienen van uw aanvraag laten registreren. Vanwege de uitzonderlijke situatie is de termijn voor het laten registreren van uw biometrische kenmerken echter verlengd tot 2 maanden. Dit betekent dat u uiterlijk 2 maanden na indiening van uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, voor een verlenging van een verblijfsvergunning of voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd uw biometrische kenmerken moet laten registreren.

Aangezien de Deense immigratiedienst en het SIRI gesloten zijn, wat ook geldt voor veel Deense diplomatieke missies en visumaanvraagcentra over de hele wereld, is het op de meeste plaatsen niet mogelijk om uw biometrische kenmerken te laten registreren.  Het is echter uw verantwoordelijkheid om de situatie op de plaats waar u verblijft en de mogelijkheid om uw biometrische kenmerken te laten registreren te volgen.

Hoe kan TCP kan helpen

U moet een verblijfs- en werkvergunning hebben om in Denemarken te mogen verblijven. TCP kan hierbij helpen. Er zijn twee soorten werkvergunningen die we kunnen aanvragen: de positieve lijst en de salarislimietregeling. Vanaf 2020 moet uw baan gepaard gaan met een minimaal jaarsalaris van DKK 436.000 om in aanmerking te komen voor de salarislimietregeling.

Bent u een bureau, opdrachtnemer of werkgever actief in de Deense markt? TCP biedt een standaard payrolldienst aan, waarbij opdrachtnemers op onze maandelijkse loonlijst staan en de werkgever een strikt werkgebaseerde relatie heeft. Of de opdrachtnemer nu onder een fiscale regeling valt of niet, wij kunnen ervoor zorgen dat deze de juiste hoeveelheid belasting betaalt, met de juiste rechten betreffende vakantie, ziekte, ontslag en onkosten.