Blog

Voordeel van 55-plussers


Vanonckelen, zaakvoerder van ImmoDiest, geeft toe dat hij zelf een paar stereotiepe beelden over 55-plussers heeft moeten herzien. Foto: Jobat.be
Dat we met z’n allen langer zullen moeten werken, is een feit. Wordt het dan niet stilaan tijd om het beeld van de oudere, uitgebluste werknemer overboord te gooien en de meerwaarde van 55-plussers in de kijker te zetten? We stelden de vraag aan Nele De Cuyper, professor in personeelspsychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. En namen meteen de proef op de som bij twee werkgevers.

Cijfers liegen niet. Als je de Belgische activiteitsgraad van 55-plussers (45%) vergelijkt met die van Zweden (80%), dan weet je dat er iets schort aan ons tewerkstellingsbeleid van oudere werknemers. “We kunnen niet ontkennen dat we in België een early exit cultuur hebben. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: ‘Wanneer mag jij op pensioen?’”, aldus professor Nele De Cuyper.

In de Scandinavische landen ligt de uitstroom bij 55-plussers opmerkelijk lager. “Het moet natuurlijk gezegd worden dat werknemers in deze noordelijke landen tijdens hun loopbaan veel meer de kans krijgen om op adem te komen”, merkt De Cuyper op. “Van het leven genieten is niet iets dat ze uitstellen tot aan hun pensioenleeftijd. Tijdens hun hele loopbaan maken ze er tijd voor. Met als gevolg dat ze werken op oudere leeftijd veel minder als ‘moeten’, maar als ‘mogen’ ervaren.”
Mythes rond 55-plussers

In onze moderne samenleving wordt leeftijd maar al te snel geassocieerd met een daling van de productiviteit. Professor De Cuyper licht toe wat onderzoek ons hierover vertelt. “Dat de 55-plusser minder zou presteren, is een mythe”, vindt ze.
Mocht er zich op het vlak van mentale prestaties trouwens al een probleem stellen, dan wordt dit volgens haar ruimschoots gecompenseerd door de ervaring die hij door de jaren heen heeft opgebouwd. “Ook het hardnekkige stereotiepe beeld dat oudere werknemers niet meer willen bijleren, is compleet onjuist. Ze leren weliswaar op een andere, minder formele manier, maar leveren inspanningen om mee te blijven met de huidige, technologische samenleving.”

Weg met de clichés
Met het ouder worden, veranderen onze doelstellingen. Heeft dit ook zijn weerslag op de werkvloer? “Onderzoek toont dat oudere werknemers veel meer gedreven worden door socio-emotionele relaties dan door carrière. Een positieve werksfeer wordt dus meer gevaloriseerd dan een promotie”, merkt de professor op.
Wat haar ook opvalt, is dat de nestors graag hun ervaring doorgeven en zeer safety-minded zijn. “Ik denk bijvoorbeeld aan een elektrieker die ingezet wordt als coach. Hij is door z’n levenservaring vaak goed geplaatst om z’n collega’s op de veiligheidsprocedures te wijzen en aan te tonen hoe je met klantvriendelijkheid het meest bereikt”, stelt ze. “Een ander voorbeeld is dat van een organisatie waar brandweermannen op oudere leeftijd als veiligheidsexperts ingezet worden. Op die manier valoriseer je de sterke punten van je 55-plussers.”